Leer Nederlands met Susa, lerne Niederländisch Leer                    met Susa!
Home. Nederlands/Niederländisch. Veel plezier/Viel Spaß. Duits/Deutsch. Andere links. Dank. Diverse/n.
Grammatik
Grammatica

Algemeen:
Nederlandse grammatica - Deutsch erklärt  
noch eine Niederländische Grammatik in Deutsch
Begrippen uit de spraakkunst (hoe noemen de Nederlanders bijvoorbeeld: Substantiv, Pronomen, Präposition ...)
TOP: Niederländische Grammatik (aus dem Werkbuch von EUREGIO) (beachte auch den Link bei den Onlinekursen!)
ABC van de Nederlandse Taal
Stoomcursus Grammatica
Grammatica: Theorie & Oefeningen
Grammatica: Uitleg & Oefeningen
CambiumNed en ExtraNed
Learn online Taalgids
Grammatica voor gevorderden - De elektronische ANS
Leer van de zinsbouw
Nederlandse Grammatica - Het Lexicon
Basissyntaxis van het Nederlands voor anderstaligen
Woordsoorten (taalkundig ontleden)
Ontleden: Grammaticalijn voor de basisschool
Grammaticale termen (Latijns - Nederlands)
Contaminatie, tautologie, pleonasme
Dutch4u-Grammar (Nederlands-Engels)
@
Spelling:
Overzicht van woorden met een lastige spelling (Doe ook aan verschillende dictees mee)
Spelling: alle regels van 2005 op een rij
Woordenlijst Nederlandse Taal - Officiële Spelling 2005
De Nieuwe Spelling
De nieuwe spelling: Tussen N
Intuïtief goed spellen
Oefening: Taaldrop - Waar zit de fout?
Spelling - de leestekens (Die Satzzeichen)  
Taalhulp: Interpunctie
Aaneen of los? - Auseinander oder zusammen?
@
Klinkers, medeklinkers en lettergrepen:
Theorie 1
Theorie 2
Theorie 3
Gratis: Woordkasteel taalprogramma
Oefening: Woorden met open lettergreep
Oefening: Woorden met gesloten lettergreep
Meer spellinglesjes en leuke oefeningen
@
Het zelfstandig naamwoord:
Theorie: Verbuiging van het zelfstandig naamwoord
Oefening: Zelfstandig naamwoord 1
Oefening: Zelfstandig naamwoord 2
@
Het persoonlijk voornaamwoord:
Theorie 1
Theorie 2 (met oefeningen)
Hun of hen?
Meer over hen en hun
Oefening: hun of hen
@
Het bezittelijk voornaamwoord:
Theorie 1 (met oefening)
@
Het aanwijzend voornaamwoord:
Theorie 1
Oefening: Het aanwijzend voornaamwoord
@
Het betrekkelijk voornaamwoord:
Theorie: Betrekkelijk voornaamwoord
Oefening: Betrekkelijk voornaamwoord
Oefening: Het betrekkelijk voornaamwoord: 'die' of 'dat'?
Voorbeelden en oefening: Betrekkelijk voornaamwoord
@
Vraagwoorden:
Theorie: Vraagwoorden
Oefening 1: Vraagwoorden
Oefening 2: Vraagwoorden
Meer oefeningen: Vraagwoorden
@
Het bijwoord:
Theorie: Het bijwoord
Alle (?) bijwoorden op een rij
Het bijwoord 'er' - Nederlands
Het bijwoord 'er' - Deutsch
@
Verbindingswoorden (conjuncties):
Theorie en oefening
@
Voorzetsels (preposities):
Werkwoorden met een vast voorzetsel (geen kennis van de Chinese taal nodig ;-)
Alle uitdrukkingen met vaste voorzetsels
Oefeningen voorzetsels
@
Taaladviezen:
Taaladvies.net
Onzetaal.nl
Taalunieversum
Een hoop taalvragen - en antwoorden  
@

Sammlung nützlicher Links zum Niederländischlernen  

Verzameling van nuttige links om Nederlands te leren

Sammlung nützlicher Links zum Niederländischlernen  

Verzameling van nuttige links om Nederlands te leren

Sammlung nützlicher Links zum Niederländischlernen  

Verzameling van nuttige links om Nederlands te leren