Leer Nederlands met Susa, lerne Niederländisch Leer                    met Susa!
Home. Nederlands/Niederländisch. Veel plezier/Viel Spaß. Duits/Deutsch. Andere links. Dank. Diverse/n.

Deutsche Übersetzung

Valse vriend Nederlands

Falscher Freund deutsch

Niederländische Übersetzung

Aufmerksamkeit

de aandacht

Andacht

godsdienstoefening

der Hohn, der Spott

de aanfluiting

der Anpfiff

het startsein, het fluitsignaal (van het begin van de wedstrijd)

aufgebracht, befestigt

aangebracht

angebracht

passend, geschikt, zinvol

der Stichwortgeber

de aangever

der Angeber

de opschepper

nachdem, weil

aangezien

angesehen

gerenommeerd, vooraanstaand, gezien

festnehmen

aanhouden

anhalten

stoppen

stoppen

aanhouden

anhalten

stoppen

jmd, der nicht locker lässt

de aanhouder

der Anhalter

de lifter

der Anlass

de aanleiding

die Anleitung

de (gebruiks)aanwijzing

die Spüle

het aanrecht

das Anrecht

de aansprak

jmd. / etw. anfahren, losreiten

aanrijden

anfahren

gaan rijden, beginnen te rijden

das Antlitz, das Angesicht

het aanschijn

der Anschein

de schijn, de indruk

sich zieren, anstellen, übertreiben, jammern

zich aanstellen

sich anstellen

achter aansluiten, of een bepaalde indruk wekken

übertrieben, exaltiert

aanstellerig

anstellig

handig

akzeptiert

aanvaard

die Anfahrt

de route

der Ausrufer (veraltetes Mitteilungsorgan)

de aanzegger

der Ansager

de presentator

nett

aardig

artig

gezoorzaam, lief

die Batterie (Auto)

de accu

der Akku (Handy)

de batterij

die Anhängerschaft, die Basis

de achterban

die Achterbahn

de achtbaan

entlassen, kündigen (passiv, fremdbestimmt)

afdanken

abdanken

aftreden (actief, zelfbestemd)

davonschwimmen, davontreiben

afdrijven

abtreiben

aborteren

eingetütet, abgesackt

afgezakt

abgesagt

afgezegd

nicht mehr mitmachen, zurückbleiben, aufgeben

afhaken

abhaken

aanvinken, aanhalen / gereed melden

wegkommen, zukommen auf

afkomen

abkommen

afdwalen

aus (dem Kopf)treiben

afleren

ablehren, (= die Ermittlungen von Abweichungen mit einer Schieblehre)

afwijkingen t.o.v. de specificatie vaststellen

töten, erledigen, schlachten

afmaken

abfertigen

inchecken, verzendklaar maken, inklaren

nachlassen, kürzer/weniger werden, abnehmen (Handschellen, Hut, Blut, Geld, Führerschein, Gelöbnis usw)

afnemen

abnehmen (i.S. von Gewichtsreduktion)

afvallen

wegnehmen

afpakken

abpacken

in porties verpakken

entstauben

afstoffen

abstauben

weggraaien, inpikken

scheußlich

afzichtelijk

absichtlich

opzettelijk

schrecklich, schlimm

akelig

eklig

walgelijk, vies

das Übereinkommen, der Vergleich, das Einverständnis

het akkoord

der Akkord

samenklank,  harmonie (muziek), op akkoordloon werken

alles, nichts als, lauter

allemaal

allemal

sowieso, sicher, ständig

Alles fertig!

Alles klaar!

Alles klar!

(Dat is) duidelijk.

wenn, wie

als

als

toen, dan

ausführlich, weitläufig

ampel

die Ampel

verkeerslicht, stoplicht, hanglamp, ampel (schaal voor hangplanten)

der Stachel, Stechapparat, (von Wespen, Bienen)

de angel

die Angel

de hengel

die Fußmatte im Auto

de automat

der Automat

de automaat

der Job, die Arbeitsstelle

de baan

die Bahn

het spoor, de spoorweg

die/der Standesbeamte

de babs, (afk. buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand)

Babs

vrouwelijke voornaam, korte vorm voor Barbara

die Badewanne

het bad

das Bad

de badkamer

das Gepäck

de bagage

die Bagage

de kliek

der Schlamm (auch Fischart: der Schlammbeißer)

de bagger

der Bagger

de dragline, de graafmachine

der Behälter, der Kasten

de bak

die Backe

de wang (gezicht), de bil (achterwerk)

die Kugeln

de ballen (mv.)

der Ballen

de kluit

die Reifen, die Stoffstreifen, - bänder, die (magn.) Bänder, die Förder-/Laufbänder, die Beziehungen/Bindungen, die Einbände, die Bänder, die Bindegewebsstränge

de banden

die Banden

de benden, troepen, biljartbanden

das Sofa, die Couch (gepolstert), das Geldinstitut

de bank

die Bank (ungepolstert)

de bank (houten, ijzeren, stenen zitmeubel ), de bank (instelling waar men geld tegen rente kan uitzetten, die kredieten verleent, valutahandel bedrijft enz.)

die Fäulnis

het bederf

der Bedarf

de behoefte

die Absicht

de bedoeling

die Bedeutung

de betekenis

zeigen, erklären

beduiden

bedeuten

betekenen

die Skulptur, die Plastik

het beeld

das Bild

het/de schilderij, de foto

der Biss

de beet

das Beet

het bloembed, het perk

tapezieren

behangen

behängen

ophangen, volhangen (b.v. de kerstboom met versierselen)

ein Fürstentitel

de bei

bei

bij

stinkvornehm, eingebildet, affektiert

bekakt

bekackt

total miserabel

der Becher

de beker

der Bäcker

de bakker

hereingelegt, hintergangen, betrogen

bekocht

bekocht

voor iemand werd gekocht

fähig, kompetent, geeignet

bekwaam

bequem

(ge)makkelijk, gerieflijk, comfortabel, gemakzuchtig, aangenaam

die Fähigkeit,  das Können

de bekwaamheid

die Bequemlichkeit

de gemakzucht

selbstlos

belangeloos

belanglos

onbelangrijk, niet interessant

die Steuern, die Abgaben

de belasting

die Belastung

de last

höflich

beleefd

belebt

druk

der Belag

het beleg

der Beleg

het bewijs

abgelagert (ausgegorenes Bier,  mittelalter Käse, abgelagerte Zigarren, abgelagerte Weine)

belegen

belegen

gelegen, bewijzen, aantonen, staven, documenteren, attesteren, beleggen, leggen op, (be)dekken, voeren, boorden, bezetten, zich inschrijven voor, volgen, bespreken, reserveren, vrijhouden (door er iets op te leggen), bezet houden, opleggen, beschieten, bombarderen, bestoken, geven, dekken

hindern, behindern, versperren

belemmeren

belämmern

lastig vallen, beet nemen

anrufen, telefonieren

bellen

bellen

blaffen

entwässern

bemalen

bemalen

beschilderen

sich einmischen

zich bemoeien

sich bemühen

zich moeite geven, moeite doen

der Unrat, die Bande, die Rotte

de bende

die Bände

de banden, de delen

Kennen Sie sich hier aus?

Bent u hier bekend?

Sind Sie hier bekannt?

Kent men u hier?

(sich) überlegen

zich beraden

(sich) beraten

(zich) beraadslagen

die Bären

de beren

die Beeren

de bessen

die Brandente, die Brandgans

de bergeend

die Bergente

de toppereend

erbärmlich

beroerd

berührt

aangeraakt

die Malerei

de beschildering

die Beschilderung

de bebording, de bewegwijzering langs een weg

die Dateien/Bestände

de bestanden

bestanden (Verb)

gehaald

die Leistungsbeschreibung, das Konzept, der Rahmen, das Besteck

het bestek

das Besteck

het bestek

bedeuten

betekenen

bezeichnen

aanduiden

nachkommen, erfüllen, üben, bewahren

betrachten

betrachten

bekijken

entbinden, gebären, gefallen

bevallen

befallen

overkomen, aantasten, overvallen

aufheben (= aufbewahren)

bewaren

bewahren (= behüten vor)

behoeden voor

bearbeiten

bewerken

bewirken, bewerkstelligen

tot stand brengen

besichtigen

bezichtigen

bezichtigen

betichten, beschuldigen

beschäftigt

bezig

bissig

bijterig

beten, betete, h. gebetet

bidden, bad, h. gebeten

bitten, bat, h. gebeten

vragen, vraagde, h. gevraagd, verzoeken, verzocht, h. verzocht

die Rüben

de bieten

bieten

bieden

die Anlage, die Beilage

de bijlage

die Beilage

het bijgerecht, de bijlage

Zugabe, noch einmal!

bis

bis

tot

blauer Mond, sehr kurz

blauwe maandag

blauer Montag

luie maandag

der Standmixer

de blender

der Blender

de opschepper

froh

blij

das Blei

het lood

die Dose

het blik

der Blick

de kijk

das Blut

het bloed

blöd

stom (dom)

das Blut

het bloed

blöd

gek

mehlig (Kartoffeln)

bloemig

blumig

bloemrijk

nackt, blank, bloß

bloot

blöd

stom

der Matsch

de blubber

(mit) Blubber

(met) prik

abgebrannt, pleite, blank

blut

das Blut, blöd

het bloed

der Boden (Kurzform v. Erdboden, Synonym f. Grund)

de bodem

der Boden

de zolder

die Praline

de bonbon

das Bonbon

het snoepje, het zuurtje

die Einkäufe einladen

de boodschappen inladen

die Botschafter einladen

de ambassadeurs uitnodigen

der Teller

het bord

der Bord, das Bord

het boord, de plank

sichern, garantieren, verbürgen, bürgen

borgen

borgen

lenen

die Brüste

de borsten

die Borsten

de borstels

der Wald

het bos

der Boss

de baas

die Oberleitung

de bovenleiding

die Überleitung

de brug (om van de ene op de andere snelweg te komen) of bruggetje (om van het ene op het andere onderwerp te komen in een discussie)

der Laufstall

de box

die Box

de doos

das Gewächshaus

de broeikas

der Brutkasten

de couveuse

die Hose

de broek

der Bruch

de breuk

der Brummbär, der Meckerer, der Nörgler

de brombeer

die Brombeere

de braam

die Brücke

de brug

der Bruch

de breuk

frech

brutaal

brutal

bruut, gewelddadig

purzel (imp.)

buitel (imp.)

(der) Beutel

de zak, de buidel

der Schreibtisch

het bureau

das Büro

het kantoor

die Kneipe, die Gastwirtschaft

het café

das Café

de lunchroom

der Patriot

de chauvinist

der Chauvinist

de macho

der Dachs, die Krawatte

de das

das

het

das ist gleichmäßig

dat is egaal

das ist egal

dat maakt niet uit

das ist nur

dat is maar

das ist aber

dat is nog eens

die Aussteuer

de de uitzet

der Aussatz

de lepra

die Pelikanartigen

de alen

(sich) aalen

zich behaaglijk uitrekken

der Händler, der Fachhändler

de dealer

der Dealer

de drugsdealer

vornehm

deftig

deftig

stevig

wogen, schaukeln, wiegen

deinen

deinen

jouw

die Schlampe

de del

die Delle

de deuk

verkalken, dement werden

dementeren

dementieren

ontkennen, tegenspreken

Tannenbaum (Kiefer)

den

den

de

tupfen, abtupfen

deppen

(die) Deppen

de sukkels

schaden, anhaben (können), berühren

deren

deren

diens

der Schlingel, der Bengel

de deugniet

der Taugenichts

de nietsnut

jene

die

die

de

die Diebe

de dieven

die Diven

de diva’s

einschläfern, sterben

doen of laten inslapen

einschlafen

in slaap vallen

dumm

dom

der Dom

de kathedraal

Pfarrerin, Pastorin

de domina

die Domina

madame, meesteres, gebiedster, heerseres

taub

doof

doof

stom

die Taubheit

de doofheid

die Doofheit (Dummheit)

de stommiteit

der Karton, der Pappkarton

de doos

die Dose

het blikje

der Kot, die Dregge, die Dragge

de drek

der Dreck

het vuilnis, de viezigheid, de rotzooi

der Witzbold, der Spaßvogel/das Trockene

de droge/het droge

die Droge

de drug, het verdovend middel

die Lakritze

het drop

der Drops, (ungefüllter, flacher, runder Fruchtbonbon)

het zuurtje

einen Kopfsprung machen

duiken

tauchen

onder water zwemmen, diepzeeduiken

am dünnsten

het dunst (superlatief)

der Dunst

de damp, nevel, wasem, stank

wagen, sich trauen

durven

dürfen

mogen

die Ehe

de echt

echt

onvervalst, echt, heus

der Einläufer, (Gewehr mit einem Lauf)

de eenloop

der Einlauf

de darmspoeling

der Igel

de egel

der Egel

de bloedzuiger

die Forderung, der Anspruch

de eis

das Eis

het ijsje

fordern, verlangen

eisen

(das) Eisen

het ijzer

gruselig

eng

eng

nauw

der Knöchel / einzeln

(de) enkel

der Enkel

het kleinkind

da, es, davon, deren

er

er

hij

anerkennen

erkennen

erkennen

herkennen

danach

erna

Erna

Duitse vrouwelijke voornaam

erleben

ervaren

erfahren

te weten komen, vernemen

die Feinprobe

het essaai

der Essay

het essay

zusätzlich

extra

extra

expres, apart

das Gestell, die Staffelei, der Esel

de ezel

der Esel

de ezel

der Handelsbevollmächtigte, der Agent

de factoor

der Faktor

de factor

überblenden, schwinden

faden

der Faden

de draad

versagen, scheitern, misslingen, fehlschlagen

falen

fallen

vallen

die Verwandtschaft

de familie

die Familie (Eltern u. Kinder)

het gezin

heftig, grimmig, klirrend, gleisend, grell, scharf, vernarrt in, scharf auf

fel

das Fell

de vacht

Finger, Geld, brennen, lodern

de fikken

(vulgär) fikken

neuken

vortäuschen, mimen

fingeren (fin•ge•ren)

fingern

vingeren (ving•e•ren)

schmeicheln

flatteren

flattern

golven, wapperen, klapperen, fladderen

ordentlich, kräftig, tüchtig, beherzt, gehörig

flink

flink

vlug, rap, behendig, gauw, snel, spoedig

blitzen

flitsen

flitzen

razen, snellen

Schäm dich, das darfst du nicht!

foei

pfui

Bah, vies!

die Formulare

de formulieren

formulieren

formuleren

selbstleuchtend

fotogeen

fotogen

fotogeniek

schön, erfolgreich

fraai

frei

vrij

frische Luft (schnappen)

frisse neus

frische Nase (Wein)

frisse geur

fahren, fliegen, vergehen (Zeit)

gaan

gehen

lopen

die Gaze

het gaas

das Gas

het gas

klapprig, wackelig, baufällig, schlapp, schlaff, matt

gammel

der Gammel

rommel, rotzooi, slons, sloddervos, sloerie

gangbar, gängig

gangbaar

gangbar (begehbar), gangbar (gebräuchlich, gängig)

begaanbaar, gangbaar

die Gans

de gans

ganz

heel

die Wucherblume

de ganzenbloem

das Gänseblümchen

het madeliefje

die Autowerkstatt

de garage

die Garage

de overdekte stalling

das Garn

het garen

garen

gaar worden, gaar maken

ranzig

garstig

garstig

vervelend, naar, akelig

die Gase

de gassen

die Gassen

de straatjes, steegjes, slopen

ein Pokalspiel ausgetragen (Partizip)

gebekerd (Deelwoord)

gebechert (Partizip)

gepimpeld (voltooid deelwoord)

ein Gedicht auswendig können

een gedicht van buiten kennen

ein Gedicht kennen

bekend zijn met een gedicht

die Geister

de geesten

die Gesten (Pl.)

de gebaren

geistreich

geestig

geistig

geestelijk

vet, tof, gaaf

geil

geil

het sperma, vruchtbaar, wellustig

verärgert

geïrriteerd

irritiert

in de war gebracht

zinnengekrönt, mit Zinnen versehen

gekanteeld

gekantelt

met overhandse steek afgewerkt

gelenkig

gelenk

das Gelenk

het gewricht

das Recht, eben, gleich

het gelijk

gleich

straks (zeitlich)

das Wasserwerk, (früher auch: die Gruppe von Mühlen)

het gemaal

der Gemahl

de echtgenoot, de eega, de gemaal

gutmütig

gemoedelijk

gemütlich

gezellig

großzügig, milde, barmherzig

genadig

gnädig

minzaam, welwillend

die Pioniertruppe

de genie

das Genie

het genie

gebechert (Partizip)

gepimpeld (deelwoord)

gepimpert (Partizip)

geneukt (voltooid deelwoord)

ratsam, empfehlenswert

geraden

gerade

recht

das Gericht (Essen)

het gerecht

das Gericht (Justiz)

de rechtbank

in Strömen geregnet, getüncht

gesaust

gesaust

geraasd

sich ereignen, widerfahren

geschieden

geschieden

gescheiden

geeignet, tauglich

geschikt

geschickt

handig

vorzeitig aus dem Studium ausgeschieden

gesjeesd

geschasst

oneervol ontslagen, eruitgegooid

das Gezeter, Getobe, Gebrüll

het getier

das Getier

het gedierte

gemütlich

gezellig

gesellig

sociaal

die Gesellschaft (Gruppe, Reisegruppe)

het gezelschap

die Gesellschaft (Handelsregister)

de maatschappij

der Geier, die Jauche

de gier

die Gier

de begeerigheid, de begeerte

geizig

gierig

gierig

begerig, gretig

die Schenkung, Gabe, Spende, Dosis

de gift

das Gift

het gif

glänzen, leuchten, strahlen, blinken

glimmen

glimmen

gloeien, smeulen

die Religion

de godsdienst

der Gottesdienst

de kerkdienst, de eucharistieviering

der Vorhang

het gordijn

die Gardine

de vitrage

der Dompfaff

de goudvink

der Goldfink (besser: der Goldzeisig)

de goudsijs

die Fischgräte

de graat

der Grat

de braam

das Grab

het graf

der Graf

de graaf

der Anschiss, das Grau (Öde, aber auch: Farbe), fahl, trübe

de grauw, het grauw, grauw (bn)

grau

grijs

sofort, prompt

grif

der Griff

de greep

der Kühlergrill

de grille

die Grille

de krekel

schaudern, grillen

grillen

grillen

barbecueën

der Kies

het grind

der Grind

de korst

der Wirsing

de groene kool

der Grünkohl

de boerenkool

der Gemüsehändler

de groenteboer

der Gemüsebauer

de tuinder

schmuddelig, fahlgrau

groezelig

gruselig

griezelig, eng

der Boden

de grond

der Grund

de reden, de bodem

wohlgesinnt, geneigt

gunstig

günstig

goedkoop, voordelig

na, sowas

gut

gut

goed

der Ofen

de haard

der Herd

het fornuis

beinahe, fast, nahezu

haast

die Hast

de haast, het gehaast, haastige spoed

nachtragend

haatdragend

hasserfüllt

vol (van) haat

hatte

had

hat

heeft

die Schokoladenstreusel

de hagelslag

der Hagelschlag

heftige hagelbuien (met schade)

das halbe Hähnchen

de halve haan

der halve Hahn

het roggebrood met kaas

werken (hämmern, sägen, feilen)

de handenarbeit, (hameren, zagen, vijlen)

handarbeiten, (stricken, sticken, nähen)

handwerken, (breien, borduren, naaien)

sich behaupten, sich halten, sich durchsetzen, an etw. festhalten, auf etw. bestehen, wahren, aufrechterhalten

handhaven

handhaben

toepassen, gebruiken,  bedienen,  behandelen

das Tischglöckchen

de handschel

die Handschelle

de handboei

handlich, griffig, gefügig, lenksam

handzaam

handzahm

tam, mak, getemd

das Herz

het hart

hart

hard

das Herz (Spielfarbe)

harten

härten

hard maken

das Herzversagen

hartfalen

hart fallen

hard vallen

fest, stabil, unerschütterlich

hecht

der Hecht

de snoek

hin und zurück

heen en weer

hin und wieder

zo nu en dan

der Herr

de heer

das Heer

het leger, de strijdkrachten

Typ, komischer Kauz

de heerschap

die Herrschaft

heerschappij, heer en/of vrouw des huizes

der Schaft, der Griff

het heft

das Heft

het schrift

die Griffe, die Schäfte

de heften

heften

rijgen (twee stoflappen met rijggaren aan elkaar zetten)

heimlich, verhohlen, geheim

heimelijk

heimelig

gezellig, knus, huiselijk

der Zaun, das Gitter

het hek

die Hecke

de heg

megalithische monumenten (“Stonehenge”

de hengen

hängen (Verb

hangen

sich erholen, reparieren

herstellen

herstellen

vervaardigen, fabriceren, tot stand brengen

der Hirsch

het hert

der Herd

het fornuis

gemeinsame Sache machen (mit)

heulen

heulen

huilen

der Buckel, die Unebenheit

de hobbel

der Hobel

de schaaf

die Huren, rumhuren

de hoeren, hoeren (werkwoord)

hören

luisteren, horen

höchstpersönlich

hoogsteigen (hoogst•eigen )

hochsteigen (hoch•steigen)

naar boven klimmen, omhoogklimmen

etw./jmd. lieben

houden van iets/iemand

(z.B. viel) halten von etw./jmd.

iemand/iets (b.v. leuk) vinden

das Holz

het hout

die Haut

de huid

das kleine Kind

de hummel

der Hummel

de hommel

mieten

huren

die Huren

de hoeren

die Kabine, Kajüte, Koje, Hütte

de hut

der Hut, die Hütte

het petje, de hoed, de hoogoven, de hut

jemandem tut es für jemanden leid

iemand heeft met iemand te doen

es mit jemandem zu tun haben

het met iemand te maken hebben

etwas verweigern (grob)

iets verdommen

verdummen

versuffen, dom worden, afstompen

das Iglu

de iglo

Iglo

Duitse merknaam voor diepvriesproducten

rastlos auf und ab laufen

ijsberen

Eisbären

de ijsberen

ich bin dadurch gerührt

ik ben daar van aangedaan

ich bin davon angetan

ik ben daar van gecharmeerd

ich darf

ik mag (mogen)

ich mag

ik hou van, ik lust

wenn, falls

indien

Indien

India

indonesisch

Indisch

indisch

Indiaas

kompliziert

ingewikkeld

eingewickelt

ingepakt

überholen

inhalen

einholen

boodschappen doen

die Buße, die Reue

de inkeer

die Einkehr

het rustpunt (tijdens een tocht waar je ook wat kunt eten of drinken),de pauzemogelijkheid

einrichten, in Worte kleiden

inkleden

einkleiden

aankleden

laden, beladen, verladen

inladen

einladen

uitnodigen

informieren

inlichten

einleuchten

duidelijk zijn

verhaften

inrekenen

einrechnen

meerekenen, erbij rekenen

gründen, stiften, Objektiv einstellen, Haltung einstellen

instellen

einstellen

opheffen, in dienst nehmen

einpacken, einwickeln

inwikkelen

(sich) einwickeln (lassen)

vleien

einsinken, einstürzen

inzakken

einsacken (einpacken)

in een zak stekken

ärgeren

irriteren

irritieren

in de war brengen

die Eifersucht

de jaloezie

die Jalousie

de zonwering, de jaloezie

das Kleid (das Damenkleid)

de japon

der Japon

de Japanse zijde

der Jugendliche

de jongere

der Jünger

de volgeling

der Jude

de jood

das Jod

het jodium

der Ofen

de kachel

die Kachel

de tegel

die Spreu, die Hülse

het kaf

das Kaff (ugs.)

het dorpje

die Frisur

het kapsel

die Kapsel

de capsule

Gokart fahren

karten

karten, die Karten

kaartspelen, kaarten, de kaarten

die Schränke

de kasten

der Kasten

de bak

das Grundstück, die Parzelle

de kavel

das Kabel

de snoer, de kabel

die Vorwahl, Netzvorwahl

het kengetal

die Kennzahl

het kental, kencijfer

wenden, umdrehen

keren

kehren

vegen

kirchlich

kerkelijk

kärglich

karig

die Küche

de keuken

der Kuchen

de taart

Köln

Keulen

keulen

(dieren) doden

der Bewohner einer Kate

de keuter

der Köter

de rothond, het mormel

der Kittel, das Hemd, der Kiel

de kiel

der Kiel

de schacht (veer, pen), de kiel

die Keime

de kiemen

die Kiemen

de kieuwen

pfiffig, schlau, gescheit, gewitzt, clever

kien

der Kien

grove den, pijnboom, grenenhout, pijnboomhout

der Backenzahn

de kies

der Kies

het grind

der Frosch

de kikker

der Kicker

der/das Tischfußball, der Fußballer

die Hühner,

Hähnchen zubereiten/essen

(de) kippen

kippen,

die Kippen

(om)kiepen, kantelen, dompen, de peukjes

(Ich bin) fertig.

(Ik ben) klaar.

(Das ist) klar.

(Dat is) duidelijk.

einen Orgasmus haben

klaarkomen

(miteinander) klarkommen

overweg komen met iemand

unbesehen,  ohne Weiteres,  kritiklos,  bedenkenlos

klakkeloos

klaglos

zonder te klagen

applaudieren, klatschen

klappen

klappen, zuklappen

in orde zijn, werken, dichtklappen, toeslaan, dichtslaan

das Gewand, die Decke

het kleed

das Kleid

de jurk, de japon

der Umkleideraum

de kleedkamer, aankleedruimte

der Ankleideraum

de inloopkast

das Enkelkind

het kleinkind

das Kleinkind

de kleuter

prasseln, klatschen (Regen), klirren (Metall)

kletteren

klettern

klimmen, klauteren

Kind sein

kleuteren

klötern

plassen (reg. ook: (aan)klooien)

der Vokal, der Klinkerstein

de klinker

der Klinker

de gevelsteen

die Uhr

de klok

die Kloake

het riool

stimmen, klopfen

kloppen

kloppen (hauen, schlagen)

vechten, knokken

hübsch, intelligent, tüchtig

knap

knapp (wenig)

schaars

der Knorren, das Astloch

de knoest

der Knust

het kapje, de korst

griesgrämig, knurrig, nörgelig, (regional auch: knorrig)

knorrig

knorrig

knoestig, kwastig, warrig (hout)

(die) Kekse

de koeken

kucken, gucken

kijken

gurren

koeren

kuren, die Kuren

kuren, een kuur doen, de kuren

kochen, kochte, h. gekocht

koken, kookte, h. gekookt

koksen, kokste, h. gekokst

cocaïne gebruiken, (gebruikte, h. gebruikt)

die Köche

de koks

das Koks, der Koks

de cocaïne, de cokes

drollig, spaßig, komisch

komisch

komisch

raar, vreemd, eigenaardig

die Steckrübe

de koolraap

der Kohlrabi

de koolrabi

die Tasse

de kop

der Kopf

het hoofd (Mensch), de kop (Tier)

kaufen, kaufte, h. gekauft

kopen, kocht, h. gekocht

kochen, kochte, h. gekocht

koken, kookte, h. gekookt

die Hütte, der Schuppen, die Bude

het kot

[o kort gesproken]

der Kot

[O lang gesprochen]

de excrementen, de drek

der Fenster-/Türrahmen,

(nur in Belgien: der Cousin)

de kozijn

der Cousin

de neef

die Bude, der Stand, der Imbiss, die Entbindung, der Kram

de kraam

der Kram

de rommel, de boel, de zooi, de hebbedingetjes

die Strandkrabbe

(kleiner Krebs)

de krab

die Krabbe

de garnaal

kratzen

krabben

(die) Krabben

de garnalen

festklammern, anklammern, verklammern

krammen

kramen

zoeken, snuffelen,  scharrelen,  rommelen

tüchtig, beherzt, stramm

kranig

der Kranich

de kraan(vogel)

der Geizkragen

de krentenkakker

der Korinthenkacker

de mierenneuker

ächzen, stöhnen

kreunen

krönen

bekronen

kitzeln

kriebelen

kribbeln

tintelen

die Herz-/Sauerkirsche

de kriek

der Krieg

de oorlog

kreischen

krijsen

kreisen

circuleren

der zyklische Prozess

de kringloop

der Kreislauf

de bloedsomloop

die Kneipe

de kroeg

der Krug

de kruik, de pul

der Schritt (Geschlechtsteil), das Kreuz (das rote Kreuz)

het kruis

das Kreuz (der untere Rücken)

de rug

sich räuspern

kuchen

der Kuchen

de taart

die Grube, das Loch

de kuil

die Keule

de knots, de knuppel, de bout (vee, wild)

die Könnerschaft, das Wissen, die Kunst

de kunde

der Kunde

de klant

das Kissen

het kussen

küssen

zoenen

die Muschis

de kutten

die Kutten  (Pl.)

de gewaden

das Lehrerseminar, die pädagogische Akademie

de kweekschool

die Baumschule

de boomkwekerij

verletzen, verwunden, kränken

kwetsen

quetschen

persen, uitknijpen, fijnstampen; (plat)drukken, knellen, kneuzen, pletten

die Schubladen

de laden

der Laden

de winkel

tiefer (Komp. zu tief)

lager

das Lager

het magazijn, de loods

hinkriegen, ledern, flicken

lappen

der Lappen

de lap, het vod

schweißen, einfügen, verbinden

lassen

lassen

laten

müßig, Muse-

ledig

ledig

ongehuwd

der Laie

de leek

das Leck

de/het lek

das Leder

het leer

die Lehre, (die Ausbildung, die Schieblehre), leer

de opleiding, de mal, leeg

der Schüler

de leerling

der Lehrling

de leerjongen

das Satzzeichen

het leesteken

das Lesezeichen

de bladwijzer (het bookmark)

leeren, entleeren

legen

legen

leggen

führen, leiten

leiden

leiden

lijden

der Leiter, der Anführer

de leider

leider

helaas

angenehm, schön

lekker

lecker

smakelijk

ausleihen, borgen, leihen

lenen

lehnen

leunen

lernen, lehren, aus Leder

leren

leeren

leegmaken, ledigen

lebhaft

levendig

lebendig

levend

der Vortrag

de lezing

die Lesung

voorlezen uit eigen werk

der Körper

het lichaam

der Leichnam

het lijk

das Mitglied

het lid

das Lid

het ooglid

lügen

liegen

liegen

liggen

der Lob, der Heber (Sport), der Lappen (medizinisch)

de lob

das Lob

het lof

das Schließfach

de locker

locker

ontspannen, los

das Klassenzimmer

het lokaal

das Lokal

het café

gehen

lopen

laufen

hardlopen

das Blattwerk

het lover

der Lover

de lover

fläzen, faulenzen

lummelen

lümmeln

ongegeneerd / lummelig gaan liggen / zitten

die Jungfrau

de maagd

die Magd

de dienstmeid

herstellen

maken

machen

doen

dumm, töricht, verrückt

mal

mal

ooit, eventjes

mahlen

malen

malen

schilderen

der See

het meer

das Meer

de zee

(wortwörtlich) entweder mehr oder aber weniger

meer of minder

mehr oder weniger

min of meer

das Mädchen

het meisje

die Meise

de mees

albern

melig

mehlig

bloemig (mbt aardappelen)

der Milchmann

de melkboer

der Milchbauer

de melkveeboer

oft

menigmaal

manchmal

soms

mauern

metselen

metzeln

afslachten

der Arsch

de mieter

der Mieter

de huurder

die Umwelt

het milieu

das Milieu

de leefwereld, de omgeving

übel, schlecht

misselijk

misslich

benard, hachelijk

der Nebel

de mist

der Mist

het mest

dürfen

mogen

mögen

graag willen

die Monade (Philosophie)

de monade

die Monate (Pl.)

de maanden

der Mund

de mond

der Mond

de maan

das Muster

het monster

das Monster

het monster

das Brillengestell

het montuur

die Montur

het uniform, de werkkleding, de dienst-outfit

der Witz

de mop

der Mopp

de zwabber

kleckern

morsen

morsen

seinen met morsetekens; in morseschrift overseinen/ doorgeven

der Spatz, der Sperling

de mus

das Mus

het moes, de brij

die Spatzen, die Sperlinge

de mussen

müssen

moeten

die Nation

de natie

der Nazi

de nazi, de nationaal-socialist

genau, gründlich

nauwkeurig

neugierig

benieuwd

die Siedlung

de nederzetting

die Niederlassung

het filiaal

den Hals umdrehen

nekken

necken

plagen

die Blattnerven

de nerven

nerven (Verb), die Nerven (Nomen, Pl.)

lastig vallen, op de zenuwen werken, de zenuwen

das Netz, gerade

het net

nett

aardig, leuk

nö (ugs.)

neu

neu

nieuw

die Nichte, die Cousine, der Homosexuelle

de nicht

nicht

niet

heftklammern

nieten

nieten, (die) Nieten (Pl.)

klinken, de mislukkeling, de nul (mens), de nieten (lotterij)

die Heftklammer

het nietje

die Niete

de klinknagel

wütend, böse

nijdig

neidisch

jaloers

das Negerlein

het nikkertje

das Nickerchen

het dutje

der (holländische, franz.)  Nougat

de noga

der (deutsche) Nougat

het praliné

das Höllentempo

de noodgang

der Notausgang

de nooduitgang

das Unwetter

het noodweer

die Notwehr

de noodweer

die Nüsse

de noten

die Noten

de muzieknoten, de cijfers

Abkürzung: Nationalsozialismus

NS

NS

afkorting: Nederlandse Spoorwegen

nutzen

nutten

die Nutten (ugs.)

de hoeren

nützlich

nuttig

nuttig

hoerig

Klosterzögling

de oblaat

die Oblate

de hostie (rooms-katholiek), de oblie (dun rond wafeltje)

opfern

offeren

opperen

vorbringen, äußern

hochrecken, aufrecken, in die Höhe recken, emporrecken

omhoogsteken

hochstecken

opsteken

Ersatzteil, Bestandteil, Bruchteil, Zubehörteil

het onderdeel

das Unterteil

onderste deel, benedendeel

überschwemmt werden

onderlopen

unterlaufen

tegenkomen, insluipen (fout), omzeilen (politiek), doorlopen, belopen (bloed)

die Auszeichnung

de onderscheiding

die Unterscheidung

het onderscheiden

die Mafia

de onderwereld

die Unterwelt

de onderaardse infrastructuur, catacomben, de mafia

der Unfall

het ongeluk

das Unglück

de pech, het tegendeel van geluk

machtlos

onmachtig

ohnmächtig

bewusteloos, flauwgevallen

die Gefahr

het onraad

der Unrat

het vuil, de vuilnis, het afval

die Verwesung

de ontbinding

die Entbindung

de geboorte

sich merken

onthouden

(sich) enthalten

ingegrepen, bevatten, zich onthouden

unzüchtig

ontuchtig

untüchtig

onbekwaam

entwenden

ontvreemden

entfremden

vervreemden, voor een ander doel gebruiken

jmd ein Herz ausschütten, seine Sorgen überlassen

ontzorgen

entsorgen

afval afvoeren

unempfinglich (gegen)

onvatbaar

unfassbar

onbegrijpelijk

das Gewitter

het onweer

das Unwetter

het noodweer

schlecht, krank

onwel

unwohl

ongemakkelijk, onzeker, niet op je gemak

unwirklich, wirklichkeitsfremd

onwezenlijk

unwesentlich

irrelevant

verunsichern

onzeker maken

unsicher machen

omwaren, onveilig maken, (omgangstalig "die Gegend / Stadt unsicher machen", op pad gaan

der Krieg

de oorlog

das Ohrloch

het gaatje in het oor

drittgrößte

op twee na grootste

zweitgrößte

op één na grootste

öffentlich

openbaar

offenbar

duidelijk, blijkbaar

jmd gewachsen sein

opgewassen zijn (tegen)

aufgewachsen sein

opgegroeid zijn

fröhlich

opgewekt

aufgeweckt

pienter

aufhören

ophouden

abhauen

ervandoor gaan, ophoepelen, verdwijnen, ‘m smeren

die Menschenansammlung, der Menschenauflauf

de oploop

der Auflauf

de ovenschotel, der Menschenauflauf

die Verzögerung

het oponthoud

der Aufenthalt

het verblijf

aufrichtig, rechtschaffen, wirklich

oprecht

aufrecht

rechtop, overeind

voran machen, voran kommen, sich beeilen

opschieten

aufschießen

omhoog schieten, een opschieter maken (zeilen)

der Speicherplatz, der Stauraum, der Lagerraum

de opslagruimte

der Aufslagraum

de ruimte op het sportveld waarbinnen de balopslag plaatsvindt

nach oben stoßen

opstoten

aufstoßen

openstoten, een boertje laten

kündigen, abbestellen, aufsagen

opzeggen

aufsagen

voordragen, reciteren, opzeggen

aufsehenerregend, sensationell

opzienbarend

absehbar

afzienbaar, af te zien, te overzien

das Alter

de ouderdom

das Altertum

de oudheid

labern

ouwehoeren

alte Huren

oude prostituees

der Backofen

de oven

der Ofen

de kachel

überlegen sein, dominieren

overhand

Überhand nehmen

toenemen

sich mit anderen beraten

overleggen

überlegen

nadenken

überschätzen

overschatten

überschatten

overschaduwen

stehen bleiben, übrig bleiben

overstaan

überstehen

doorstaan, (voor)uitsteken, uitspringen,  naar voren springen

reichlich

overvloedig

überflüssig

overbodig

übertragen, hinübersetzen

overzetten

übersetzen

vertalen

der Anzug

het pak

das Pack (Gesindel)

het gajes

überschreiten, durchqueren, überqueren

passeren

passieren

gebeuren

der Prolet

de patser

der Patzer

de fout, de misser

der Pabst

de paus

die Pause

de pauze

schreiben, anpinnen

pennen

pennen (ugs.)

slapen

der Schreiber

de penner

der Penner (ugs.)

de slaapkop, de landloper

aus Pappelholz

peppelen

päppeln

voeren, grootbrengen, iem. erbovenop helpen

der Säugling

de peuter

der Pöter (ugs.)

de kont

Schmerzen im Schritt

pijn in je kruis

Kreuzschmerzen

pijn in je rug

schmerzhaft

pijnlijk

peinlich

gênant, onaangenaam, lastig, netelijk, pijnlijk

flöten, blasen (vulg.)

pijpen

pfeifen

fluiten

(hin)stellen

plaatsen

platzen

springen, barsten

die Medaille

de plak

die Plaque

de tandaanslag, de plak, de plaque

üblicherweise tun (pflegen zu tun), verüben, begehen

plegen

pflegen

verplegen

abhauen

pleite gaan

Pleite gehen

failliet gaan

das Büschel, der Bausch, das Sträußchen

de plok

der Pflock

het paaltje

der Nachttopf

de po

der Po

het achterwerk, het achterste, de billen

das Sitzkissen

de poef

der Puff

het bordeel

planschen

poelen

pulen

pulken, pellen

gr. Geschäft erledigen,

vulg. scheißen

poepen

die Puppen

de poppen

Poetin

Poetin

die Po•etin

de dichteres

der Polarstern

de Poolster

das Polster

het kussen

zittern, beben, brennen

popelen

popeln

neuspeuteren

mit Nietbolzen befestigen, die Puppen

de poppen

poppen (ugs.)

neuken

(Stecklinge) setzen, pflanzen

poten

(die) Pfoten

de poten

verweilen

pozen

posen

poseren

wunderschön

prachtig

prächtig

uitstekend

predigen

preken

prägen

stempelen, (munten) slaan, vormen, fixeren, prenten

probieren, kosten, versuchen

proeven

prüfen

onderzoeken, keuren

der Lümmel, der Flegel, der Kaffer, der Stiesel

de pummel

der Pummel

het dikkerdje, de dikzak

die Welpen

de pups

der Pups

de scheet, het windje

der Fensterrahmen

de raam

der Rahm (die Sahne)

de room

sonderbar

raar

rar

zeldzaam, schaars

die Manie, die große Mode, der Kult

de rage

die Rage

de woede, de razernij

die (gefassten) Fenstergläser

de ramen

der Rahmen

het kozijn

schätzen, veranschlagen

ramen

rahmen

inlijsten

die Katastrophe

de ramp

die Rampe

de hellingbaan

einebnen, planieren, platt machen

raseren

rasieren

scheren

stehlen, mitgehen lassen

ratsen

ratzen (fest und lange schlafen)

heel lang en diep slapen

sie klaute, sie packte (etw.), sie fing Ratten

ze ratte

(onvoltooid verleden tijd)

die Ratte

de rat

roh, wund

rauw

rau

ruw, oneffen, behaard, ruig

toben, wüten, rasen, jagen, brausen, rasen

razen

der Rasen

het gazon, het grasveld

geradeaus

rechtdoor

rechts durch

rechtsaf

die Gründe

de reden

reden

praten

sie fuhren

ze reden

(onvoltooid verleden tijd)

sie reden

(Gegenwart)

ze praten

die Reise

de reis

der Reis

de rijst

reisen

reizen

reizen

prikkelen, opbieden, lokken

reisend

reizend

reizend

aantrekkelijk

das Bankkonto, die Rechnung

de rekening

die Rechnung

de factuur, de rekening

der Zins

de rente

die Rente

het pensioen

der Strohdachdecker

de rietdekker

die Reetdächer (Pl)

de rieten daken

fahren

rijden

reiten

paardrijden

tollkühn, verwegen, waghalsig

roekeloos

ruchlos

snood, gewetenloos

der Rausch

de roes

der Ruß

het roet

das Pumpernickel

het roggebrood

das Roggenbrot

het brood van roggemeel

die Rochen

de roggen

der Roggen

de rogge

der Rollbraten

de rollade

die Roulade, der Rolladen

een blinke vink, het rolluik

die Fäule, faul

de/het rot

rot

rood

der Fels, der Felsen

de rots

der Rotz

het/de snot

rau, ruppig, derb

ruig

ruhig

rustig

der Wallach

de ruin

der Ruin

de ondergang, de crash

zerren, reißen, (vulgär: wichsen) onanieren

rukken

der Rücken, rücken

de rug, opschuiven

der Rum

de rum

(ugs.) rum (0herum)

om(heen), rond(om), voorbij, afgelopen, om, om en nabij, ongeveer, bij benadering, in de buurt van ....

das Rind

het rund

rund

rond

sie leitete

zij runde

(onvoltooid verleden tijd)

die Runde

het rondje, de rondgang

ruhig, gelassen

rustig

rüstig

kras

zusammen

samen

(der) Samen

het zaad

die Soßen

de sauzen

die Sausen

de suizen

der Hobel

de schaaf

das Schaf

het schaap

die Skala,  die Tabelle,

der Maßstab, der Klingelbeutel

de schaal

der Schal

de sjaal (de halsdoek),

het overgordijn

der Schaden, der Nachteil

de schade

schade

jammer

hin- und herlaufen,

ein Techtelmechtel haben

scharrelen

scharren

krabben, schrapen (met de hoeven)

schätzen

schatten

(der) Schatten

de schaduw

niedlich, süß

schattig

schattig

schaduwrijk

grelle

schelle

die Schelle

de bel

gießen

schenken

schenken

cadeau geven

skizzieren

schetsen

schätzen

schatten

der Scheißer, der Angsthase

de schijtert

(etw./jmd.) scheitert

iets/iemand faalt

ordnen, regeln

schikken

schicken

sturen

der Maler

de schilder

die Schilder

de borden

malern, anstreichen, malen

schilderen

schildern

vertellen, beschrijven,

schilderen

die Malerei, der Anstrich

het schilderwerk

das Schilderwerk

fabriek voor naamborden/platen, verkeersborden

schwülstig spielen (auf der

Bühne)

schmieren

schmieren

smeren, kladden, knoeien, klieren

sauber

schoon

schön

mooi

weinen

schreien

schreien

schreeuwen

das Heft

het schrift

die (Heilige) Schrift

het schrift

die Heilige Schrift, die Bibel

de Schrift

die Schrift

het geschrevene, de Schrift

der Schrott

het schroot

der Schrot

het gries (grof gemalen volkoren graan)

das Zeichen, das Signal,

der Segen

het sein, de sein

sein

zijn

die Zeichen/ signalisieren

seinen

seinen

zijn (bezittelijk vnw.)

bestehen, Erfolg haben

slagen

schlagen

slaan

der Metzger

de slager

der Schlager

het deuntje

die Metzgerei

de slagerij

die Schlägerei

de vechtpartij

die Schnecken

de slakken

die Schlacken

de slakken, (sintels, verbrandingsresten)

nur, bloß

slechts

schlecht

erg, niet goed, slecht

schlau

slim

schlimm

erg

der Abwassergraben

de sloot

der Schlot

de (fabrieks)schoorsteen

der Schmatzer (feuchter Kuss)

de smakker

das Schmackerl (Dialekt)

de lekkernij

ersticken

smoren

schmoren

stoven (of smoren)

kapieren, verstehen

snappen

schnappen

vangen

der Schnitt, die Schnitte, die Scheibe (Wurst z.B.)

de snee

der Schnee

de sneeuw

die Autobahn

de snelweg

der Schnellweg (die Schnellstraße)

de autoweg

die Soldaten

de soldaten

die Solldaten

vereiste data

jmd. auf der Nase herumtanzen, mit jmd. spielen

(met iem.) sollen

sollen

moeten

der Klub, der Verein

de soos

die Soße

de saus

das Gespann, die Spanne (räuml.u.zeitl.)

het span, de span

der Span

de spaander

die Tanne, der Sparren

de spar

Spar,

spar! (Imp., Sg.)

Duitse winkelketen,

spaar!

die Spekulation

de speculatie

der Spekulatius

de/het speculaas

die Kelle (Polizei, Bahn), das Spiegelei

het spiegelei

das Spiegelei

het spiegelei

der Muskel

de spier

der (reg. das) Spier

de halm, het sprietje, het spiertje

nageln

spijkeren

speichern

opslaan

der grobe Marzipan

de spijs, (de amandelspijs)

der Speis

de specie, de mortel

schnurren (Katze)

spinnen

spinnen

gek zijn

die Schwermut, die Niedergeschlagenheit, die Bedrücktheit, der Weltschmerz

het spleen

der Spleen

de tic, de gril, de kuur

das (Eisenbahn)Gleis

de spoor

die Spur

de rijstrook

die Sprosse, der Sport, die Sportart

de sport

der Sport

de sport

einen VIP entdecken, spotten

spotten

spotten

spotten

der Schwanz

de staart

der Start

de staart

die Staffelzinsrechnung

de staffel

die Staffel

de estafetteploeg

der Verweis, die Stellung

het standje

das Ständchen

de serenade, de aubade

der Bahnhof

het station

die Station

de afdeling (ziekenhuis), de halte

der Satz (z.B. des Pythagoras)

de stelling

die Stellung

de betrekking, de baan,

het standje (erot.)

(ab)stimmen

stemmen

stemmen

tillen

Tretroller fahren

steppen

steppen

(door)stikken, tapdansen

die Seeschwalbe

de stern

der Stern

de ster

stützen

steunen

stöhnen

kreunen

das Fach, das Handwerk

de stiel

der Stiel

de steel

steppen

stikken

sticken

borduren

still

stil

(der) Stil

de stijl

beruhigen, zur Ruhe kommen

stillen

stillen

de borst geven

stramm,  kräftig gebaut,  robust,  wuchtig,  stäm mig

stoer

stur

koppig, eigenzinnig

Stangenweißbrot

het stokbrood

das Stockbrot

aan een stokje boven een kampvuur gebakken brood

die Müllkippe

de stort

der Sturz

de val (het vallen)

strafen, bestrafen

straffen

straffen

strak spannen

bald, demnächst

straks

stracks

meteen, onmiddellijk, rechtstreeks,  direct

steif

stram

stramm

stevig, kloek

die Haarsträhne, streng

de streng

streng

streng, gestreng, strikt, scherp

bügeln

strijken

streiken

staken

die Schleife, die Fliege

het strikje

der Strick

het touw

binden (Krawatte, Schnürsenkel), in einer Schlinge fangen, bezirzen, ködern

strikken

stricken

breien

der arme Kerl

de stumper

der Stümper

de stuntel, de prutser, de prul

der Lenker, das Lenkrad, das Steuer

het stuur

stur

stug, koppig, onverzettelijk

dösig, schlafmützig

suffig

süffig

lekker, goed drinkbaar

tanzen, swingen, hoch her gehen, pulsieren

swingen

zwingen

dwingen

die Sprache

de taal

die Zahl, das Tal

het getal, het dal

die Tafel Schokolade, der Tablet-PC

het tablet

das Tablett, die Tablette

het dienblad, de pil, de//het tablet

achtzig

tachtig

dachte ich

dacht ik

der Tisch

de tafel

die Tafel

het bord

der Teppich

het tapijt

die Tapete

het behang

zapfen, abzapfen, ausschenken

tappen

tappen

zwaar stappen, op de tast lopen, tasten

die Tasche

de tas

die Tasse

het kopje

spotbillig

te geef

wegzugeben, zu verschenken

gratis, cadeau

die Fliese, de kachel

de tegel

der Ziegel

de dakpan, de baksteen

das Zuhause, das Heim

het tehuis

das Teehaus

het theehuis

die Schüssel

de teil

das Teil

het deel

Zählwerk, Dividend, Zähler

de teller

der Teller

het bord

ankommen, landen

terechtkomen

zurechtkomen (mit etw.)

klaarspelen

hinrichten

terechtstellen

zurechtstellen, (bereitstellen)

klaarzetten

das Wachstum, die Lebenskraft, die Blüte, der Schrei

de tier

das Tier

het dier

johlen, lärmen, donnern, toben, wettern, zetern; üppig wachsen, gedeihen, florieren

tieren

(den) Tieren (Dativ Pl.)

de dieren

lebhaft, wohlauf

tierig

tierisch

dierlijk

auf den Strich gehen

tippelen

tippeln

met kleine pasjes lopen

tippen,  tupfen,  leicht klopfen

tippen

tippen

tikken, typen

Lumpen, Fetzen

de tod

der Tod

de dood

erlauben

toestaan

zustehen

toekomen

die Maut, die Gebühr, der Wegezoll

de tol

toll, die Tolle

tof, leuk, de kuif

mit dem Kreisel spielen, taumeln, torkeln

tollen

tollen

ravotten

die Tonne

de ton

der Ton

de toon, de klei

zeigen

tonen

tönen

kleuren

die Tonart

de toonaard

die Tonerde

de steenaarde, de pottenbakkersklei

die Spitze, der Höhepunkt, der Gipfel

de top

der Topf

de pan, de pot

der Käfer

de tor

das Tor, der Tor

de poort, de gek

bis (Präposition)

tot (prepositie)

tot (Verb, 2. Pers. Sing.)

dood (werkwoord, 2e pers. enkelvoud)

in die Länge ziehen

traineren

trainieren

trainen

die Strecke

het traject

das Trajekt

de overtocht, de treinveerboot

einladen

trakteren

traktieren

treiteren, van langs geven

die Ziehharmonika

de trekzak

der Drecksack (ugs.)

de schoft, de smeerlap

trübe, verhangen, fragwürdig

troebel

(der) Trubel

de drukte, het gewoel

der Stolz

de trots

der Trotz

de koppigheid

heiraten

trouwen

trauen

durven

züchtig

tuchtig

tüchtig

bekwaam, knap, flink

zwischen

tussen

(die) Tussen (Pl., ugs.)

de  wijfies, de trutjes

die Ziege, die Zicke, die Trödelliese, die alte Jungfer

de tut

tut (3. Pers. Sg.)

doet (3e persoon enkelvoud)

tippen, Schreibmaschine schreiben

typen

(die) Typen

de types

die Zwiebel

de ui

ui!

uitroep van verbazing

leiten, führen, betreiben

uitbaten

ausbaden

bezuren, (uit)boeten, de gevolgen van iets (moeten) dragen

darstellen

uitbeelden

ausbilden

opleiden

nach dem Essen gemütlich sitzenbleiben (und das Essen setzen lassen), in eine bauchige, gewölbte Form bringen, sich wölben

uitbuiken

ausbauchen

buikig/bol maken, welven

die Darlegung, Argumentation

de uiteenzetting

Auseinandersetzung

de ruzie, het twistgesprek, het meningsverschil

ausrutschen

uitglijden

auskleiden

ontkleden, uitkleden

auszahlen

uitkeren

auskehren

aanvegen

ausschneiden (mit der Schere)

uitknippen

ausknipsen

uitschakelen (b.v. een lamp)

entladen, ausladen

uitladen

ausladen

een uitnodiging herroepen

verleihen, verborgen

uitlenen

(sich) ausleihen

huren

verspäten (länger dauern)

uitlopen

auslaufen

leeglopen, lekken

schildern, breittreten

uitmeten

ausmessen

opmeten

einladen

uitnodigen, nodigen

nötigen

noodzaken

von innen wegrotten

uitrotten

ausrotten

uitroeien, verdelgen, totaal vernietigen

Ergebnis

uitslag

(der) Ausschlag

het eczeem, de huiduitslag

aufschieben

uitstellen

ausstellen

tentoonstellen

ausstellen, erlassen, verhängen (Haftbefehl, Sanktion, Blockade)

uitvaardigen

ausfertigen

opmaken (document, contract, testament, proces-verbaal)

die Beerdigung, die Beisetzung

de uitvaart

die Ausfahrt

de afrit, de afslag, de uitrit

äußerlich

uitwendig

auswendig

uit het hoofd

ausschalten, ausweisen (abschieben)

uitwendig

aussetzen

een beurt overslaan, opschorten

die Ausnahme

de uitzetten

die Aussonderung

de schifting, de afsplitsing

unheimlich

unheimisch (Pseudo-Duits volgens Van Dale)

unheimisch

niet inheems

die Stunde

het uur

die Uhr

de klok

die Schifffahrtskarte, die nautische Karte

de vaarkaart

die Fahrkarte

het kaartje

die Schifffahrt

de vaart

die Fahrt

de rit, de reis

gefälscht, künstlich

vals

falls, falsch

ingeval, indien, verkeerd

schippern, segeln

varen

fahren

rijden

fest, sicher, zweifellos, ständig, kompakt, stabil

vast

fast

bijna

empfänglich

vatbaar

fassbar

begrijpelijk, te vatten, tastbaar

kämpfen, sich schlagen, raufen

vechten

fechten

schermen

die Fidel

de vedel

der Wedel

de plumeau, de vederborstel

fideln

vedelen

wedeln

wuiven, kwispelstaarten (dier)

das Vieh

het vee

die Fee

de fee

das Moor

het veen

die Feen

de feeën

das Fährboot

de veerboot

das Verbot

het verbod

die Haut

het vel

das Fell

de vacht

verweilen, sich aufhalten, wohnen

verblijven

verbleiben

resteren, blijven, aanblijven

verbluten

verbloeden

verblöden

versuffen, dom worden, afstompen

renovieren

verbouwen

verbauen

verkeerd/slecht bouwen

verdächtig

verdacht

(der) Verdacht

de verdenking

verdampft, verdunstet

verdampt

verdammt

verdomd

ausrotten, ausradieren

verdelgen

vertilgen

opeten, buffelen, verdelgen

verdächtigen

verdenken

verdenken

kwalijk nemen

das Stockwerk

de verdieping

die Vertiefung

het kuiltje

verdammen

verdoemen

verdummen

versuffen, dom worden, afstompen

verdammen

verdoemen

verdummen

dom worden/maken

für Arztrechnungen ausgeben

verdokteren

verdoktern (ugs.)

behandelen

erfordern

vereisen

vereisen

bevriezen

verschlimmern, schlimmer machen

verergeren

verärgern

kwaad maken

der Farbgeruch

de verflucht (spreek: verf•lucht)

verflucht

vervloekt, verdomd!

sammeln, zusammenbringen, zusammensuchen

vergaren

vergaren (=zerkochen)

verkoken

sich irren

vergissen

vergessen

vergeten

falsch, fehlerhaft, irrig

verkeerd

verkehrt (im veraltenden Sinn für andersherum)

achterstevoren, averechts

erkunden, untersuchen

verkennen

verkennen

miskennen

ausplaudern, verraten

verklappen

verklappen

lossen, storten uit een klepbak/ onderlosser; dumpen/ storten van afval

erklären

verklaren

verklären

idealiseren

verpetzen

verklikken

verklickern, verklicken

uitleggen, niet goed klikken met de muis

versauen, vertun, (Geld) verballern

verknallen

(sich) verknallen

verliefd zijn/verkikkerd raken op iem., verschieten, verpaffen

vergewaltigt (Partizip)

verkracht (voltooid deelwoord)

verkracht (= zerstritten)

ruzie hebben

vergewaltigen

verkrachten

verkraften

aankunnen, verdragen

sich sehnen (nach)

verlangen (naar)

verlangen

eisen, vorderen

der Verlust

het verlies

das Verlies

de kerker

verpfeifen, verraten

verlinken

verlinken

van een internetlink voorzien

ablaufen, vergehen, verstreichen, abflauen

verlopen

verlaufen

verdwalen, mislopen, verdolen

erlösen

verlossen

verlosen

verloten

schlau, erfindungsreich

vernuftig

vernünftig

verstandig

tödlich verunglücken

verongelukken

verunglücken

een ongeluk krijgen

pflegen

verplegen

verpflegen

provianderen, ravitailleren

pflegen

verplegen

verpflegen

te eten geven

die Krankenpflege

de verpleging

die Verpflegung

het proviand

Geld für Reisen ausgeben

verreizen

verreisen

op reis gaan

das Fernglas

de verrekijker

der Fernseher

de televisie

sich erheben, aufstehen

verrijzen

verreisen

op reis gaan

entzücken

verrukken

verrücken

verschuiven

entzückt

verrukt

verrückt (Adj.), verrückt (Part.)

gek, verschoven (voltooid deelwoord)

verzagen

versagen

versagen

tekortschieten, ontzeggen, niet functioneren/weigeren te doen (motor)

(Möbel) umstellen, aufrücken

verschikken

verschicken

versturen

der Bericht

het verslag

der Verschlag

het hok, het schuurtje

geschlagen (total besiegt), niedergeschlagen

verslagen

verschlagen

sluw, geslepen, listig, geraffineerd

(akk.) verstehen, hören

verstaan

verstehen

begrijpen

vernünftig

verstandig

verständlich

begrijpelijk; verstaanbaar

die Gehrung

het verstek

das Versteck

de schuilhoek

verstecken

verstoppen

verstopfen

dicht zitten (straten), aan verstopping lijden (geneeskundig)

vertreten, repräsentieren, darstellen

vertegenwoordigen

(sich) vergegenwärtigen

(zich) realiseren

verdauen

verteren

verzehren, (sich) verzehren

(op)eten, consumeren, gebruiken, nuttigen, verteerd worden

an etw. nicht denken, nicht funktionieren

vertikken

verticken (ugs.)

verkopen

zeigen

vertonen

vertonen

op muziek zetten

verzögern

vertragen

vertragen

verdragen, uithouden

ersetzen

vervangen

verfangen (= hängenbleiben), verfangen (= verwickeln)

vast blijven zitten, blijven haken, verstrikken

langweilen

vervelen

verfehlen

missen

befördern, transportieren

vervoeren

verführen

verleiden

die Verzückung

de vervoering

die Verführung

de verzoeking

fortsetzen

vervolgen

verfolgen

volgen

eingebildet

verwaand

verwandt

verwant

verwaist

verweesd (voltooid deelwoord)

verwest (Partizip)

verrot, vergaan

erwerben, aneignen

verwerven

verwerfen

verwerpen, afwijzen

verwiesen, hingewiesen

verwezen

verwesen

rotten

für die Miete ausgeben

verwonen

verwohnen

uitwonen

bitten, auffordern

verzoeken

versuchen

proberen, proeven

die Verführung

de verzoeking

die Verzückung

de vervoering

die Pflege

de verzorging

die Versorgung

de levering, de bevoorrading

verstaucht, verrenkt

verzwikt

verzwickt

moeilijk, gecompliceerd

die Fehde

de vete

die Fete

het feestje, de fuif, de party

fiel (Vergangenheitsform von fallen)

viel (verleden tijd van vallen)

viel

veel

schmutzig

vies

fies

gemeen

der Drachen

de vlieger

der Flieger

het vliegtuig

der Holunder

de vlier

der Flieder

de gewone sering

der Fußboden

de vloer

der Flur

de entreehal, de gang

der Flug

de vlucht

die Flucht

de ontsnapping

satt (gegessen)

vol

voll (= betrunken)

zat

die Nationalhymne

het volkslied

das Volkslied

het volkslied(je)

das Frühjahr

het voorjaar

das Vorjahr

het vorig jaar

erbringen

voorleggen

vorlegen

(eten) opscheppen

das Vorlesen

het voorlezen

die Vorlesung

het (hoor-)college

anlügen

voorliegen

vorliegen

ter tafel liggen

vornehm

voornáám

Vorname

vóórnaam

kopfüber, vornüber

voorover

vorüber

voorbij

Fortschritt

vordering

Forderung

eis

die Gabeln

de vorken

die Forken

de compostverspreider

der Frost, der Fürst

de vorst

der Forst

de/het bos, het  woud

seltsam

vreemd

fremd

onbekend (maar ook: vreemd)

der Liebhaber

de vrijer

der Freier

de klant van een prostituee

der Müll

de/het vuilnis

die Fäulnis

de (ver)rotting

der Wallone, das Wehl, die Wehle, (bei Deichbruch entst. See)

de Waal, de waal

der Wal

de walvis

das Fischfanggerät

de wade

die Wade

de kuit

wach

wakker

wacker

kranig, dapper

spazierengehen

wandelen

wandeln

veranderen

(maar ook: wandelen)

verwirrt

(in de) war

war (Imperfekt, 1.+3. Pers. Sg. von sein)

was (ovt, ev)

das Wahre, das Natürliche

het ware

die Ware

de (koop)waar

schweifen, irren

waren

waren

(3. Pers. Mehrzahl von sein), die Waren

zij  waren, de koopwaren

das Wachs/die Wäsche, war (Imperfekt v. sein)

(het/de) was

was

wat

aus Watte

watten

Watten

Beiers kaartspel

neblig,  dunstig,  diesig, dösig, benommen

wazig

warzig

wrattig

das Eingemachte, das Eingeweckte

de weck

der Weck (ugs.)

het broodje

einwecken, einmachen

wecken

wecken

wakker maken, wekken

das Wetter, wieder

(het) weer

wer

wie

die Straßen

de wegen

wegen

wegens, vanwege, omwille van

welche/r/s

welk

welk

verwelkt (Pflanzen), verlept (Haut)

wurden

werden (ovt mv)

werden (Infinitif Präsens)

worden

die Werkstatt

de werkplaats

der Arbeitsplatz

de werkplek

der Maschinenbau

de werktuigbouwkunde

der Werkzeugbau

de gereedschapsbouw

anwerben, anheuern

werven

werben

reclame maken

das Gesetz

de wet

die Wette

de weddenschap

wer

wie

wie

hoe, wat, zoals

mehrere Gläser Wein

de wijnen

weinen

huilen

der Laden

de winkel

der Winkel

de hoek

löschen

wissen

wissen, (das Wissen)

(het) weten, de kennis, de wetenschap

der Schindelwagen, der Zirkuswagen

de woonwagen

der Wohnwagen

de caravan

die Vokabeln

de woordjes

die/das (ernste) Wörtchen

een standje

ringen

worstelen

wursteln

prutsen, klungelen

die Bierwürze

het wort

das Wort

het woord

sägen

zagen

sagen

zeggen

die Geschäfte

de zaken

die Sachen

de dingen

voll (= betrunken)

zat

satt

vol, verzadigd

der Sieg

de zege

der Segen

de zegen

das Siegel, der Aufkleber

het zegel, de zegel

das Segel

het zeil

das Segel

het zeil

das Seil, die Zeile

het touw, de regel

selten

zeldzaam

seltsam

raar

sogar

zelfs

selbst

zelf

der Reinfall

de zeperd

das Seepferd

het zeepaardje

der Sitz (in der Regierung)

de zetel

der Sessel

de fauteuil, de gemakkelijke stoel

die Sau

de zeug

der Zeuge

de getuige (m)

die Seele

de ziel

das Ziel

het doel

bemitleidenswert, traurig, bedauernswert,  jämmerlich

zielig

seelig

zalig

die Lust, der Satz

de zin

der Sinn

de zinnigheid

der Satz

de zin

das Zinn

het tin

sinken, untergehen, versinken (aber auch zinken, aus Zink, Zink- )

zinken

zinken

verraden, verlinken, verloenen, merken (maar ook zinken, van zink)

ohne Gewehr

zonder geweer

ohne Gewähr

onder voorbehoud

der Seufzer

de zucht

die Sucht

verslaving

seufzen

zuchten

züchten

fokken, kweken

rein, lauter, reinrassig

zuiver

sauber

schoon

schwer

zwaar

zwar

wel

die Schwere, das Gewicht

de zwaarte

die Schwarte

het zwoerd

der Pilz, die Schwämme

de zwam

der Schwamm

de spons

der Betrug

de zwendel

der Schwindel

de duizeligheid, de duizeling (maar ook: het bedrog, de bedriegerij, de oplichterij, de zwendel, de humbug, de leugen)

schwungvoll

zwierig

schwierig

moeilijk

verstauchen, verrenken

zwikken

zwicken

knijpen

schwindelig werden

zwindelen

schwindeln

sjoemelen

schwül, drückend

zwoel

schwul

homoseksueel

Falsche Freunde


Als falsche Freunde bezeichnet man Wortpaare in zwei Sprachen, die sich ähnlich anhören oder ähnlich aussehen, jedoch nicht (in jedem Fall) dieselbe Bedeutung haben.

Valse vrienden


Valse vrienden zijn woorden die in hun vorm of uitspraak op een woord uit een andere taal lijken, maar niet (in elk geval) dezelfde betekenis hebben.

819
Leer Nederlands met Susa
Mein großer Dank geht an Heleen, die sich der verwaisten falschen Freunde angenommen und diese in MS Excel neu aufbereitet hat.
Mijn grote dank gaat aan Heleen die naar de veel te lang onbewerkt geblevene valse vrienden gekeken heeft en deze opnieuw in MS Excel omgezet heeft.